Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/3595

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Ślęzany

Wójt Gminy Lelów ogłasza  pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lelów położonej w obrębie Ślęzany oznaczonej jako działka nr 1189/1 o pow. 0,5083 ha składająca się z użytku LsV 0,0026 ha oraz RV 0,5057 ha.Nieruchomość jest wolna od obciążeń, opisana w KW CZ1M/00075261/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Myszkowie.