Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/3433

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi nadzoru

Podtytuł: wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Lelów – etap I