Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/3361

Zarządzenie Wójta Gminy Lelów Nr 46/2018

Podtytuł: w sprawie zmian w budżecie Gminy Lelów na 2018 rok.