Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/3158

Zarządzenie Wójta Gminy dotyczące projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Podlesie