Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/3119

Nabór na samodzielne stanowisko d.s. obsługi organów gminy i ochrony przeciwpożarowej

Wójt Gminy Lelów ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Lelów: samodzielne stanowisko d.s. obsługi organów gminy i ochrony przeciwpożarowej.