Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/31

Skład Rady Gminy - kadencja 2002-2006

Wójt Gminy - Szydłowski Jerzy,

Radni Rady Gminy:
 1. Dziura Marianna, Lelów – Przewodnicząca,
 2. Siwek  Bogusław, Ślęzany - Wiceporzewodniczący,
 3. Dziura  Czesław, Drochlin,
 4. Gęsikowska Janina, Nakło,
 5. Gęsikowski Krzysztof, Nakło,
 6. Grewenda  Jacek, Lgota Błotna,
 7. Jacher Mieczysław – Drochlin,
 8. Jokiel  Marek, Podlesie,
 9. Mucha Wojciech, Biała  Wielka,
 10. Napora  Sylwester, Staromieście,
 11. Pilis  Bogdan, Konstantynów,
 12. Radkowski Henryk, Turzyn,
 13. Stacherczak Józef, Podlesie,
 14. Wilgocki Stanisław, Lelów,
 15. Wójcik Marian, Lelów,
Komisja Zdrowia Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych:
 1. Stanisław Wilgocki – Przewodniczący,
 2. Dziura czesław,
 3. Gęsikowska Janina,
 4. Grewenda Jacek,
 5. Jokiel  Marek,
 6. Napora Sylwester,
 7. Pilis Bogdan,
 8. Siwek Bogusław,
 9. Stacherczak Józef,
Komisja Planowania Budżetu i Finansów:
 1. Wójcik Marian – Przewodniczący,
 2. Dziura Marianna,
 3. Gęsikowski Krzysztof,
 4. Jacher Mieczysław,
 5. Mucha Wojciech,
 6. Radkowski Henryk,
Komisja Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Rolnictwa:
 1. Pilis Bogdan – Przewodniczący,
 2. Dziura Czesław,
 3. Gęsikowski Krzysztof,
 4. Jokiel Marek,
 5. Mucha Wojciech,
 6. Napora Sylwester,
 7. Siwek Bogusław,
 8. Stacherczak Józef,
Komisja  Rewizyjna:
 1. Radkowski Henryk – Przewodniczący,
 2. Gęsikowska Janina,
 3. Grewenda Jacek,
 4. Jacher Mieczysław,
 5. Wilgocki Stanisław,
 6. Wójcik Marian,