Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/3094

ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 750.000,00 PLN,

Podtytuł: przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lelów w 2017 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów