Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/29

Skład Rady Gminy - kadencja 1990-1994

Wójt Gminy - Jan Nędza,

Radni Rady Gminy:
 1. Radkowski Władysław, Turzyn - Przewodniczący,
 2. Marcisz Irena, Lelów - Wiceprzewodnicząca,
 3. Gęsikowska Janina, Nakło - Wiceprzewodnicząca,
 4. Dziura Roland, Drochlin,
 5. Jeż Bogdan, Ślęzany,
 6. Karoń Henryk, Konstantynów,
 7. Klimek Stefan, Podlesie,
 8. Niepsuj Edward, Ślęzany,
 9. Palka Jerzy, Biała Wielka,
 10. Radkowski Stefan, Staromieście,
 11. Sieradzka Jolanta, Mełchów,
 12. Sikora Stanisław, Podlesie,
 13. Sosnowska Urszula, Biała  Wielka,
 14. Stelmaszczyk Jan, Lgota Błotna,
 15. Stępień Józef, Drochlin,
 16. Stolarski Stanisław, Nakło,
 17. Tworowski Waldemar, Lelów,
 18. Włodarski Hieronim, Lelów,
Zarząd  Gminy:
 1. Klimek Stefan,
 2. Niepsuj Edward,
 3. Radkowski Stefan,
 4. Włodarski Hieronim,
Komisja Rewizyjna:
 1. Stelmaszczyk Jan - Przewodniczący,
 2. Nowak Marian,
 3. Sieradzka Jolanta,
 4. Sikora Stanisław,
 5. Sosnowska Urszula,
Komisja Zdrowia, Oświaty i Kultury:
 1. Marcisz Irena - Przewodnicząca,
 2. Gęsikowska Janina,
 3. Groja Maria,
 4. Karoń Henryk,
Komisja Rolnictwa i Spraw Socjalnych:
 1. Dziura Roland - Przewodniczący,
 2. Jeż Bogdan,
 3. Tworowski Waldemar,
Komisja Gospodarki i Mienia:
 1. Palka Jerzy – Przewodniczący,
 2. Stępień Józef,
 3. Stolarski Stanisław,
 4. Włodarski Hieronim,