Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/2266

Uchwała Nr XIII/114/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 października 2015 r.

Podtytuł: w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla gminy Lelów na lata 2015-2018, z perspektywą na lata 2019-2022" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko