Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/2200

Uchwała nr XII/101/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 29 wrzesnia 2015 r.

Podtytuł: w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lelów"