Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/1616

UCHWAŁA NR LV/427/2014 RADY GMINY LELÓW

Podtytuł: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.