Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/1612

UCHWAŁA Nr LV142312014 RADY GMINY LELÓW z dnia 17 lipca 2014 r.

Podtytuł: w sprawie przyjęcia „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lelów na lata 2014-2024”