Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/1459

Uchwała Nr XLIX/375/2014 Rady Gminy Lelów z dnia 26 lutego 2014 r.

Podtytuł: zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki

uchwałę stanowi załącznik