Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Lelów w dniu 24 maja 2022 r.

Wyświetl stronę główną » Posiedzenia komisji » Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Lelów w dniu 24 maja 2022 r.

Lelów, dnia 18 maja 2022 r.

 

Informuję, że w dniu 24 maja 2022 r. o godzinie 1300 odbędziesię wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Lelów, na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelów.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia,
  2. Sprawozdanie Kierownika SP ZOZ GOZ w Lelowie z realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia na terenie gminy Lelów w roku 2021. 
  3. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Lelów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego.
  4. Ocena zasobów pomocy społecznej.
  5. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie z realizacji zadań z zakresu kultury w roku 2021
  6. Analiza materiałów sesyjnych,
  7. Sprawy różne,
  8. Zamkniecie posiedzenia.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 w związku z art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy, w tym w pracach Komisji Rady Gminy.

 

 PrzewodniczącyRady Gminy Lelów

Władysław Jaworski

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-05-20 13:19

Dodanie załącznika/ załączników - Aneta Zasuń

2022-05-20 13:19

Dodanie załącznika/ załączników - Aneta Zasuń

2022-05-20 13:19

Dodanie załącznika/ załączników - Aneta Zasuń

2022-05-20 13:16

Dodanie artykułu - Aneta Zasuń

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
woj. śląskie
powiat: częstochowski
 
tel. (0-34) 355-01-21
fax (0-34) 355-00-49
e-mail: wojt@lelow.pl
 
/huc8710lqo
 
Wójt Gminy Lelów
Krzysztof Molenda
 
NIP Gminy Lelów
949-21-72-992
 
Regon Gminy Lelów
151398089
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.