Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Lelów w dniu 29 marca 2022 r.

Wyświetl stronę główną » Posiedzenia komisji » Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Lelów w dniu 29 marca 2022 r.

Informuję, że w dniu 29 marca 2022 r. o godzinie 1300 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Lelów, na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelów.

Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia,

2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelowie
za 2021 rok,

3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lelowie za okres od  01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

4.  Sprawozdanie Wójta Gminy Lelów o skutkach finansowych zwolnień udzielonych na      podstawie uchwały Nr XIV/180/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na tworzenie nowych miejsc pracy w ramach pomocy de minimis.

5. Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Lelów
w 2021 roku.

6.Analiza materiałów sesyjnych,

7.Sprawy różne,

8.Zamkniecie posiedzenia.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 w związku z art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy, w tym w pracach Komisji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów

Władysław Jaworski

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-05-05 13:18

Dodanie załącznika/ załączników - Aneta Zasuń

2022-03-25 09:22

Edycja artykułu - Aneta Zasuń

2022-03-25 09:21

Dodanie załącznika/ załączników - Aneta Zasuń

2022-03-25 09:21

Dodanie załącznika/ załączników - Aneta Zasuń

2022-03-25 09:21

Dodanie załącznika/ załączników - Aneta Zasuń

2022-03-25 09:21

Dodanie załącznika/ załączników - Aneta Zasuń

2022-03-25 09:17

Dodanie artykułu - Aneta Zasuń

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
woj. śląskie
powiat: częstochowski
 
tel. (0-34) 355-01-21
fax (0-34) 355-00-49
e-mail: wojt@lelow.pl
 
/huc8710lqo
 
Wójt Gminy Lelów
Krzysztof Molenda
 
NIP Gminy Lelów
949-21-72-992
 
Regon Gminy Lelów
151398089
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.