Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie nr 16.2022 z dnia 2 lutego 2022 r.

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia Wójta Gminy kadencja 2018-2023 » Zarządzenia Wójta Gminy » Zarządzenia - rok 2022 » Zarządzenie nr 16.2022 z dnia 2 lutego 2022 r.

Podtytuł: w sprawie wyznaczenia składu osobowego komisji przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust .2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z póź. zm.) oraz § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14  września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Wójt Gminy Lelów zarządza:

§ 1.

Powołuję Komisję do przeprowadzenia przetargu w dniu 3 lutego 2022 r.  na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lelów opisanej w ogłoszeniu o przetargu nr GR.6840.1.1.2021 z dnia 21 grudnia 2021 r.  w następującym składzie:

1) Elżbieta Miłoch  - przewodniczący

2) Przemysław Kaliński  - członek

3) Justyna Soja - członek

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Zarządzenia - rok 2022.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2022-02-03 09:40

Edycja artykułu - Łukasz Kocela

2022-02-03 08:04

Edycja artykułu - Łukasz Kocela

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
woj. śląskie
powiat: częstochowski
 
tel. (0-34) 355-01-21
fax (0-34) 355-00-49
e-mail: wojt@lelow.pl
 
/huc8710lqo
 
Wójt Gminy Lelów
Krzysztof Molenda
 
NIP Gminy Lelów
949-21-72-992
 
Regon Gminy Lelów
151398089
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.