Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Wójt Gminy Lelów podaje do publicznej wiadomości w y k a z GM.6845.7.2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Wyświetl stronę główną » Tablica ogłoszeń » Wójt Gminy Lelów podaje do publicznej wiadomości w y k a z GM.6845.7.2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomość rolną położoną w  Drochlinie: 

 Położenie - obręb

 

 

Drochlin

 

Nr ewidencyjny nieruchomości

   działka nr 1776

 

Powierzchnia

 

 

 0,82 ha

 

Nr KW

 

 

CZ1M/00103535/3

 

Opis nieruchomości

 

R IIIb-0,72 ha, R IVa - 0,10 ha

Działka nie użytkowana, leży odłogiem.


  

 

Przeznaczenie w planie

 

 

R– Teren rolniczy bez prawa zmiany sposobu użytkowania

 

Wysokość czynszu miesięcznie

 

 

   2 q żyta rocznie

Powyższy wykaz podlega wywieszeniu w okresie  21  dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Lelowie a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych urzędu: www.biplelow.pl
 i www.lelow.pl

 

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2020-04-20 13:54

Dodanie artykułu - Joanna Sokolińska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
woj. śląskie
powiat: częstochowski
 
tel. (0-34) 355-01-21
fax (0-34) 355-00-49
e-mail: wojt@lelow.pl
 
/huc8710lqo
 
Wójt Gminy Lelów
Krzysztof Molenda
 
NIP Gminy Lelów
949-21-72-992
 
Regon Gminy Lelów
151398089
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.