Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu strażackiego Lublin II

Wyświetl stronę główną » Tablica ogłoszeń » Ogłoszenia » Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu strażackiego Lublin II

Lelów, dn. 4 listopada 2019 r.WÓJT GMINY LELÓW

OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

W   DRODZE   PUBLICZNEJ   LICYTACJI

NA  SPRZEDAŻ  SAMOCHODU  STRAŻACKIEGO  LUBLIN II


I. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Gmina Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
NIP 9492172992
REGON 151398089

II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Przetarg odbędzie się w siedzibie sprzedającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelów w dniu 19 listopada 2019 r. o godz.10:00.

 

III.  Wadium:

 1. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata w pieniądzu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 280,00 zł do dn. 18 listopada 2019 r. (włącznie, liczy się data  uznania rachunku Gminy). Wadium należywpłacić na rachunek bankowy Gminy Lelów: Nr 49 8591 0007 0330 0923 0462 0006 prowadzony przez Krakowski Bank Spółdzielczy.
 2. Uczestnikowi przetargu oferującemu najwyższą cenę, któremu udzielono przybicia, wadium zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
 3. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
 4. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli nabywca uchyli się od zapłaty ceny nabycia w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 5. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

IV. Miejsce i termin, w którym można oglądać przedmiot sprzedaży:

Samochód można oglądać w siedzibie sprzedającego po wcześniejszym umówieniu terminu oględzin.

(wszelkie informacje w pok. Nr 66 w Urzędzie Gminy Lelów lub pod numerem telefonu
/34/ 355-01 21 wew. 122).

V. Opis samochodu będącego przedmiotem sprzedaży:

 1. Producent:                                    FS - Lublin
 2. Model:                                          Lublin II
 3. Przeznaczenie:                             Samochód specjalny – Pożarniczy
 4. Liczba miejsc:                               9
 5. Rok produkcji:                               1998
 6. Silnik:                                           wysokoprężny o poj.: 2417 cm3
 7. Masa własna:                                2030 kg
 8. Maksymalna masa całkowita:         2900 kg         
 9. Kraj produkcji:                               Polska.
 10. Data pierwszej rejestracji:              10.08.1998 r.
 11. Stan licznika:                                154000 km
 12. Nr rejestracyjny:                           SCZ UH89
 13. Ubezpieczenie OC:                      ważne do 28.11.2019 r.
 14. Badanie techniczne:                     ważne do 11.06.2020 r.

VI. Cena wywoławcza – 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset 00/100 zł)
VII. Wymagania wobec oferentów:

 1. przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, osoby prawne ksero aktualnego wpisu z właściwego rejestru (oryginał do wglądu),
 2. postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
  w górę do pełnych dziesiątek złotych).

VIII. Dla ważności przetargu wystarczającym jest uczestnictwo co najmniej jednego licytanta.
IX. Informacje dodatkowe:

 1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia, pomniejszoną o wartość wniesionego wadium, na konto bankowe Gminy Lelów w terminie nie dłuższym niż
  7 dni od udzielenia mu przybicia i zamknięcia przetargu przez prowadzącego licytację.
 2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży i dokonaniu wpłaty.
 3. W momencie wydania nabywcy samochód nie będzie posiadał radiostacji oraz sygnalizacji świetlnej w postaci niebieskiej belki ostrzegawczej.

                                                                                                   Wójt Gminy Lelów

                                                                                                   Krzysztof Molenda

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Ogłoszenia.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2019-11-04 12:28

Dodanie załącznika/ załączników - Radosław Dziura

2019-11-04 12:28

Dodanie załącznika/ załączników - Radosław Dziura

2019-11-04 12:28

Dodanie załącznika/ załączników - Radosław Dziura

2019-11-04 12:28

Dodanie załącznika/ załączników - Radosław Dziura

2019-11-04 12:28

Dodanie załącznika/ załączników - Radosław Dziura

2019-11-04 12:28

Dodanie załącznika/ załączników - Radosław Dziura

2019-11-04 12:28

Dodanie załącznika/ załączników - Radosław Dziura

2019-11-04 12:28

Dodanie załącznika/ załączników - Radosław Dziura

2019-11-04 12:28

Dodanie artykułu - Radosław Dziura

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Urząd Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
woj. śląskie
powiat: częstochowski
 
tel. (0-34) 355-01-21
fax (0-34) 355-00-49
e-mail: wojt@lelow.pl
 
/huc8710lqo
 
Wójt Gminy Lelów
Krzysztof Molenda
 
NIP Gminy Lelów
949-21-72-992
 
Regon Gminy Lelów
151398089
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.