Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI

Wyświetl stronę główną » Tablica ogłoszeń » OGŁOSZENIE O USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI

Podtytuł: na sprzedaż przyczepy ciężarowej typu furgon Niewiadów

WÓJT GMINY LELÓW


OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

W   DRODZE   PUBLICZNEJ   LICYTACJI

NA  SPRZEDAŻ  PRZYCZEPY CIĘŻAROWEJ TYPU FURGON

NIEWIADÓW

 


I. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Gmina Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
NIP 9492172992
REGON 151398089

II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Przetarg odbędzie się w siedzibie sprzedającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelów w dniu 15 marca 2018 r. o godz.11.00

 

III.  Wadium:

 1. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata w pieniądzu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 440,00 zł do dn. 13 marca 2018 r. (włącznie, liczy się data  uznania rachunku Gminy).

Wadium należywpłacić na rachunek bankowy Gminy Lelów:

Nr 49 8591 0007 0330 0923 0462 0006 prowadzony przez Krakowski Bank Spółdzielczy.

 1. Uczestnikowi przetargu oferującemu najwyższą cenę, któremu udzielono przybicia, wadium zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
 2. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
 3. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli nabywca uchyli się od zapłaty ceny nabycia w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 4. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

 

IV. Miejsce i termin, w którym można oglądać przedmiot sprzedaży:

Przyczepę można oglądać w siedzibie sprzedającego w miejscowości Lelów przy
ul. Szczekocińskiej 18 (przy budynku Urzędu Gminy).

Sprzedający zorganizuje trzy terminy, w których możliwe będą oględziny przyczepy, tj.:

 1. w dniu 8 marca 2018 r. w godz. od 900 do 1200,
 2. w dniu 13 marca 2018 r. w godz. od 900 do 1200,
 3. w dniu 15 marca 2018 r. od godz. 800.

( wszelkie informacje w pok. Nr 66 w Urzędzie Gminy Lelów lub pod numerem telefonu
/34/ 355-01 21 wew. 122).

V. Opis przedmiotu sprzedaży:

 1. Przedmiot sprzedaży:                  przyczepa.
 2. Producent:                                   Niewiadów.
 3. Model:                                          B1000.
 4. Typ:                                              F1024.12H.
 5. Rodzaj pojazdu:                           Przyczepa ciężarowa
 6. Przeznaczenie:                            uniwersalny.
 7. Nadwozie:                                    furgon.
 8. Maksymalna ładowność:             610 kg.
 9. Dop. masa całkow. przyczepy:   1000 kg
 10. Rok produkcji:                              2005.
 11. Kolor zewn.:                                 Biały.
 12. Kraj produkcji:                              Polska.
 13. Nr VIN:                                          SWNB1000050002793

Wyposażenie:

 1. Przyczepa kontenerowa, furgon, cargo.
 2. 1 osiowa.
 3. Hamulec najazdowy.
 4. Drzwi tylne dwuskrzydłowe i boczne zamykane na klucz.
 5. Koło podporowe.
 6. Podpory tylne.
 7. Oświetlenie wewnętrzne.
 8. Opony 185/70/13
 9. Koło zapasowe.
 10. Wymiary przestrzeni ładunkowej szer. 125 cm, wys. 150 cm, dł. 250 cm.


VI. Cena wywoławcza – 4.400,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące czterysta 00/100 zł)


VII. Wymagania wobec oferentów:
 

 1. przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, osoby prawne ksero aktualnego wpisu z właściwego rejestru (oryginał do wglądu),
 2. postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej (z zaokrągleniem
  w górę do pełnych dziesiątek złotych).

 

VIII. Dla ważności przetargu wystarczającym jest uczestnictwo co najmniej jednego licytanta.


IX. Informacje dodatkowe:

 

 1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia, pomniejszoną o wartość wniesionego wadium, na konto bankowe Gminy Lelów w terminie nie dłuższym niż
  7 dni od udzielenia mu przybicia i zamknięcia przetargu przez prowadzącego licytację.
 2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wpłaty
  i odbiorze faktury od sprzedającego.

 

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Lelów

                                                                                                          Krzysztof Molenda

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2018-03-01 15:03

Edycja artykułu - Łukasz Kocela

2018-03-01 14:57

Edycja artykułu - Łukasz Kocela

2018-03-01 14:55

Dodanie załącznika/ załączników - Łukasz Kocela

2018-02-28 15:24

Dodanie załącznika/ załączników - Radosław Dziura

2018-02-28 15:24

Edycja artykułu - Radosław Dziura

2018-02-28 15:24

Edycja artykułu - Radosław Dziura

2018-02-28 15:24

Dodanie artykułu - Radosław Dziura

2018-02-28 15:24

Dodanie załącznika/ załączników - Radosław Dziura

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
woj. śląskie
powiat: częstochowski
 
tel. (0-34) 355-01-21
fax (0-34) 355-00-49
e-mail: wojt@lelow.pl
 
/huc8710lqo
 
Wójt Gminy Lelów
Krzysztof Molenda
 
NIP Gminy Lelów
949-21-72-992
 
Regon Gminy Lelów
151398089
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.