Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lelówsobota, 30 maja 2020 r.

imieniny: Feliksa, Ferdynanda

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała: Nr XXIX/174/2009, z dnia: 24 marca 2009r.

Strona główna » Uchwały Rady Gminy » Uchwały - rok 2009 » Uchwała: Nr XXIX/174/2009, z dnia: 24 marca 2009r.

Uchwała numer: Nr XXIX/174/2009

Z dnia: 24 marca 2009r.

W sprawie: przyjęcia programu "Plan Odnowy miejscowości Turzyn"


    Uchwała  Nr XXIX/174/2009
    Rady  Gminy  Lelów
    z dnia 24 marca 2009r


w  sprawie  : przyjęcia  programu  „Plan  Odnowy  miejscowości  Turzyn”


Na  podstawie  art.18  ust.2 pkt 6 ustawy  z  dnia  8  marca 1990r. o  samorządzie  gminnym(Dz. U. z  2001r.  Nr 142, poz. 1591  z  późn. zm.) 
Rada  Gminy  Lelów 

                                                           u c h w a l a :

      § 1

Przyjmuje  się  program  „Plan Odnowy  Miejscowości  Turzyn” w  brzmieniu  ustalonym  w  załączniku  do  niniejszej  uchwały.

      § 2.

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy  Lelów.

      § 3.

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  opublikowaniu  w  sposób  zwyczajowo  przyjęty.

 

                                                              Przewodniczący  Rady  Gminy
                                                                                 L e l ó w

                                                                  /  Radkowski  Henryk/

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Lelów. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Urszula Fijołek. Data wprowadzenia: 2010-04-12 15:07:50.
Zatwierdził do publikacji: Urszula Fijołek. Data publikacji: 2010-04-12 15:07:50.
czytano: 264 razy, id: 512
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-08-08
Aktualizacja
Anna Gorczyczyńska-Hanko

2010-04-12
Nowa wiadomość
Urszula Fijołek

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Lelów
Gmina Wiejska, ul. Szczekocińska 18 42-235

tel.: (34) 355-01-21 , (34) 355 00 21
e-mail: wojt@lelow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej -   Urzędu Gminy Lelów