Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lelówpiątek, 28 lutego 2020 r.

imieniny: Ludomir, Makary

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN A0909L.04.S. TRAMP

Strona główna » Tablica ogłoszeń » Ogłoszenia » Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN A0909L.04.S. TRAMP

Lelów, dn. 23 września 2019 r.


WÓJT GMINY LELÓW

OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY W   DRODZE   PUBLICZNEJ   LICYTACJI

NA  SPRZEDAŻ  AUTOBUSU AUTOSAN A0909L.04.S. TRAMP


I. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Gmina Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
NIP 9492172992
REGON 151398089

II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Przetarg odbędzie się w siedzibie sprzedającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelów w dniu 8 października 2019 r. o godz.10:00.

III.  Wadium:

 1. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata w pieniądzu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 2.800,00 zł do dn. 7 września 2019 r. (włącznie, liczy się data  uznania rachunku Gminy).Wadium należywpłacić na rachunek bankowy Gminy Lelów: Nr 49 8591 0007 0330 0923 0462 0006 prowadzony przez Krakowski Bank Spółdzielczy.
 2. Uczestnikowi przetargu oferującemu najwyższą cenę, któremu udzielono przybicia, wadium zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
 3. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
 4. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli nabywca uchyli się od zapłaty ceny nabycia w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 5. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

IV. Miejsce i termin, w którym można oglądać przedmiot sprzedaży:

Autobus można oglądać w siedzibie sprzedającego po wcześniejszym umówieniu terminu oględzin.

(wszelkie informacje w pok. Nr 66 w Urzędzie Gminy Lelów lub pod numerem telefonu /34/ 355-01 21 wew. 122).

V. Opis samochodu będącego przedmiotem sprzedaży:

 1. Producent:                                   Autosan
 2. Model:                                          A0909L.04.S. TRAMP
 3. Przeznaczenie:                            Autobus
 4. Liczba miejsc:                              41+1+1
 5. Rok produkcji:                              2005
 6. Silnik wysokoprężny:                   Renault DCI 4 C JO1 Euro 3 o poj.: 4116,00 cm3
 7. Moc silnika:                                  128 kW
 8. Przebieg:                                      490 tys. km.
 9. Kraj produkcji:                              Polska.
 10. Nr VIN:                                         SUASW3RAP5S680625


VI. Cena wywoławcza – 28.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy 00/100 zł)


VII. Wymagania wobec oferentów:

 1. przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, osoby prawne ksero aktualnego wpisu z właściwego rejestru (oryginał do wglądu),
 2. postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
  w górę do pełnych dziesiątek złotych).

VIII. Dla ważności przetargu wystarczającym jest uczestnictwo co najmniej jednego licytanta.


IX. Informacje dodatkowe:

 1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia, pomniejszoną o wartość wniesionego wadium, na konto bankowe Gminy Lelów w terminie nie dłuższym niż
  7 dni od udzielenia mu przybicia i zamknięcia przetargu przez prowadzącego licytację.
 2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży i dokonaniu wpłaty.

 

                                                                                                         Wójta Gminy Lelów

                                                                                                         Krzysztof Molenda

 

                                                                                                         

 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Lelów. Data utworzenia: 2019-09-23.
Wprowadził do systemu: Radosław Dziura. Data wprowadzenia: 2019-09-23 09:29:59.
Zatwierdził do publikacji: Łukasz Kocela. Data publikacji: 2019-09-23 12:01:25.
czytano: 151 razy, id: 4021
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-09-23
Aktualizacja wiadomości
Radosław Dziura

2019-09-23
Aktualizacja wiadomości
Radosław Dziura

2019-09-23
Aktualizacja wiadomości
Radosław Dziura

2019-09-23
Aktualizacja wiadomości
Radosław Dziura

2019-09-23
Dodanie załącznika/ załączników
Radosław Dziura

2019-09-23
Dodanie załącznika/ załączników
Radosław Dziura

2019-09-23
Dodanie załącznika/ załączników
Radosław Dziura

2019-09-23
Dodanie załącznika/ załączników
Radosław Dziura

2019-09-23
Dodanie załącznika/ załączników
Radosław Dziura

2019-09-23
Dodanie załącznika/ załączników
Radosław Dziura

2019-09-23
Dodanie załącznika/ załączników
Radosław Dziura

2019-09-23
Dodanie załącznika/ załączników
Radosław Dziura

2019-09-23
Dodanie załącznika/ załączników
Radosław Dziura

2019-09-23
Nowa wiadomość
Radosław Dziura

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Lelów
Gmina Wiejska, ul. Szczekocińska 18 42-235

tel.: (34) 355-01-21 , (34) 355 00 21
e-mail: wojt@lelow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej -   Urzędu Gminy Lelów