Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lelówczwartek, 21 marca 2019 r.

imieniny: Benedykt, Lubomir

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

ZARZĄDZENIE NR 80/2016 WÓJTA GMINY LELÓW

Strona główna » Konsultacje społeczne » ZARZĄDZENIE NR 80/2016 WÓJTA GMINY LELÓW

Podtytuł: z dnia 3 sierpnia 2016 roku w sprawie konsultacji społecznych projektów Statutów Sołectw z gminy Lelów

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 2 pkt. 1 i § 3 pkt. 1 uchwały Rady Gminy Lelów Nr XIII/121/2015 z dnia  30 października 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Lelów
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 5705) Wójt Gminy Lelów zarządza:

§1. 1. Przeprowadzić z własnej inicjatywy konsultacje społeczne projektów Statutów Sołectw, zwanych dalej „Statutami”:

 1. projekt Statutu Sołectwa Biała Wielka,
 2. projekt Statutu Sołectwa Celiny,
 3. projekt Statutu Sołectwa Drochlin,
 4. projekt Statutu Sołectwa Gródek,
 5. projekt Statutu Sołectwa Konstantynów,
 6. projekt Statutu Sołectwa Lelów,
 7. projekt Statutu Sołectwa Lgota Błotna,
 8. projekt Statutu Sołectwa Lgota Gawronna,
 9. projekt Statutu Sołectwa Mełchów,
 10.  projekt Statutu Sołectwa Nakło,
 11.  projekt Statutu Sołectwa Paulinów,
 12. Statut Sołectwa Podlesie,
 13.  projekt Statutu Sołectwa Skrajniwa,
 14.  projekt Statutu Sołectwa Staromieście,
 15.  projekt Statutu Sołectwa Ślęzany,
 16.   projekt Statutu Sołectwa Turzyn,
 17.  projekt Statutu Sołectwa Zbyczyce.

2. Projekty Statutów dostępne są na stronie: www.biplelow.pl w kategorii „Konsultacje społeczne” oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lelów, przy ul. Szczekocińskiej 18,
pokój 65.

3. Celem konsultacji jest zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców gminy Lelów
o opracowanych projektach Statutów.

4. Konsultacje obejmują swym zasięgiem obszar gminy Lelów.

5. Konsultacje będą miały formę zebrania w okresie od dnia 4 sierpnia 2016 r.
do dnia 31 sierpnia 2016 r. papierowych bądź elektronicznych uwag, wniosków
i opinii o opracowanym projekcie Regulaminu. Wzór ankiety konsultacyjnej stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. Ankiety dostępne są w Referacie Organizacyjnym urzędu Gminy Lelów.

6. Wypełnione ankiety można składać:

1) w Sekretariacie Urzędu Gminy Lelów,

2) przesłać na adres: Urząd Gminy Lelów 42-235 Lelów ul. Szczekocińska 18,

3) elektronicznie na adres e-mailowy: sekretarz@lelow.pl,

4) ustnie do protokołu w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Lelowie przy ul. Szczekocińskiej 18, pokój 65.

7. Po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport z konsultacji, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej  na stronie www.biplelow.pl/kategorie/konsultacje społeczne oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędowych Urzędu Gminy Lelów.

8. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest p. Henryk Nowak, kontakt e-mail: sekretarz@lelow.pl, tel. 34 3550121 wew. 111.

 

§2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Lelów. Data utworzenia: 2016-08-03.
Wprowadził do systemu: Łukasz Kocela. Data wprowadzenia: 2016-08-03 14:49:56.
Zatwierdził do publikacji: Łukasz Kocela. Data publikacji: 2016-08-03 14:49:56.
czytano: 743 razy, id: 2611
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-08-09
Dodanie załącznika/ załączników
Henryk Nowak

2016-08-03
Dodanie załącznika/ załączników
Łukasz Kocela

2016-08-03
Dodanie załącznika/ załączników
Łukasz Kocela

2016-08-03
Dodanie załącznika/ załączników
Łukasz Kocela

2016-08-03
Dodanie załącznika/ załączników
Łukasz Kocela

2016-08-03
Dodanie załącznika/ załączników
Łukasz Kocela

2016-08-03
Dodanie załącznika/ załączników
Łukasz Kocela

2016-08-03
Dodanie załącznika/ załączników
Łukasz Kocela

2016-08-03
Dodanie załącznika/ załączników
Łukasz Kocela

2016-08-03
Dodanie załącznika/ załączników
Łukasz Kocela

2016-08-03
Dodanie załącznika/ załączników
Łukasz Kocela

2016-08-03
Dodanie załącznika/ załączników
Łukasz Kocela

2016-08-03
Dodanie załącznika/ załączników
Łukasz Kocela

2016-08-03
Dodanie załącznika/ załączników
Łukasz Kocela

2016-08-03
Dodanie załącznika/ załączników
Łukasz Kocela

2016-08-03
Dodanie załącznika/ załączników
Łukasz Kocela

2016-08-03
Dodanie załącznika/ załączników
Łukasz Kocela

2016-08-03
Dodanie załącznika/ załączników
Łukasz Kocela

2016-08-03
Nowa wiadomość
Łukasz Kocela

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Lelów
Gmina Wiejska, ul. Szczekocińska 18 42-235

tel.: (34) 355-01-21 , (34) 355 00 21
e-mail: wojt@lelow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej -   Urzędu Gminy Lelów